Den danske triatlet Helle Frederiksen og K-Laser har indgået aftale om fremtidigt samarbejde

Dansk version:

Den danske triatlet Helle Frederiksen og K-Laser har indgået aftale om fremtidigt samarbejde.

Helle Frederiksen besidder stor professionalisme og er en af verdens bedste kvindelige triatleter. Helle er en fantastisk repræsentant for K-Laser. Hun sørger altid for være nytænkende og ekstrem grundig, når det handler om skadesforebyggelse og heling af skader.

K-Laser er meget stolte over at starte dette samarbejde. Helle har selv en kandidat indenfor det sportsvidenskabelige område, har stor indsigt i human fysiologi og anatomi samt har et meget tæt samarbejde med K-laser specialist, Patrizia Pastwa fra ProBodyCare. Dette er medvirkende til, at K-Laser kan blive et afgørende redskab for Helle’s fortsatte karriere og i jagten for at komme helt til tops i verdenseliten.

K-Laser har hjulpet Helle utrolig meget det seneste år, hvor hun har stået overfor en karrieretruende knæskade. Vi kan nu med glæde sige, at knæet er fuldt fungerende og stærkt igen. K-Laser vil fungere som et skadesforebyggende redskab, hvor den accelerere kroppens evne til at hele og reparere skadet væv.

Helle Frederiksen udtaler selv:
“Som atlet gør vi alt for at optimere vores præstation. Hvordan fremmer vi vores restitution, så vi kan tolerere mere træning og samtidig holde os skadesfri? Der er en meget fin grænse mellem at være på toppen af podiet og være skadet. På verdensklasse niveau skal der trænes meget hårdt, og derfor har kroppen brug for alt den hjælp den kan få. K-Laser Cube4 er et fantastisk redskab til at holde os skadesfri, sådan at vi kan blive ved med at udvikle os som atleter. K-Laser kan sørge for at ømheder og smerter ikke udvikler sig til skader, samt hvis skaden er sket, kan den hjælpe til, at du hurtigst muligt kommer tilbage i konkurrence. Jeg er utrolig stolt over dette partnerskab med K-Laser og jeg glæder mig meget til vores samarbejde, samt at se hvor brugen af K-Laser kan tage mig hen”
Helle Frederiksen

 

English version:

Danish triathlete Helle Frederiksen and K-Laser have agreed on a future Partnership

Helle Frederiksen has long been recognized for her professionalism and commitment to being one of the best triathlete’s in the world. Helle is a fantastic representative for the K-Laser company, as an athlete committed to turning every stone when it comes to injury prevention and healing.

At K-Laser we are proud to provide Helle with the best therapeutic laser on the market today. Helle’s extensive background in sports science, clear awareness of human physiology and close collaboration with K-Laser specialist, Patrizia Pastwa of ProBodyCare, ensures that K-Laser can become a crucial tool and asset towards Helle’s career and pursuit to the top of the sport.

Whilst K-Laser has played a key role in Helle’s recovery to full health from injury, the K-Laser Cube-4 device that Helle will use, can now assist Helle with injury prevention and helping accelerate the body’s ability to repair and recover.

Helle Frederiksen says:
“As an athlete we do everything possible to optimize our performance. How do we accelerate our restitution, so we can tolerate more training while remaining free of injury? There is a very fine line between being on top of the podium and to be injured. At top level you must train very hard, and therefore the body needs all the help it can get. K-Laser Cube4 is a great tool to keep us free of injury, so we can continue to develop ourselves as athletes. The K-Laser can make sure that soreness and pain does not develop into injuries and if the damage is done, it can help you to get rid of injuries as quickly as possible and back in the game again. I am extremely proud of this partnership with K-Laser and I am looking forward to our future cooperation, and to see where the use of K-Laser can take me”
Helle Frederiksen