Ny K-LASER klinik på Frederiksberg

Stort tillykke til Kuhrefysio med jeres nye K-LASER

Kuhrefysio
Rolfsvej 12
2000 Frederiksberg
Telefon: 30480785
Email: info@kuhrefysio.dk
https://kuhrefysio.dk/